צרו קשר

שעות פעילות 

טלפון :  0537733077
כתובת:   נחל הפירים 18 אזה"ת גוש עציון
אימייל : rcookiebox@gmail.com

תקנון האתר של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ
תנאים כללים
אתר זה (“האתר”), פותח על ידי רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ ומשמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים על ידי לקוחות באינטרנט ( “מכירות”).
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר וכן על כל רכישה שתבצע דרך האתר. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
גלישתך באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך המלאה לתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי האתר הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
התכנים המוצגים באופן פומבי באתר זה, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, בין שהינם תחת ניהול רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת כל התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מכוון לכלל המינים.
כותרות סעיפי תקנון זה ומבנהו נועדו לשם התמצאות הקורא בלבד ולא ישמשו לשם פרשנות התקנון.
מכירות
אתר זה מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בדרך מהירה וקלה.
לצד כל מוצר המוצע למכירה ישנו פירוט בסיסי הכולל את שם המוצר, תיאורו, מחירו, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (“דף המכירה”).
המחירים המוצגים בדפי המכירה כוללים מע”מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי חוק.
כדי שהזמנה באתר תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים.
מיד לאחר ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה הזמנה, יישלח אישור ומספר הזמנה בדואר אלקטרוני.
רק אישור בדבר ביצוע עסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ. הרישום שנרשם במחשבי רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
חיוב לקוח בגין עלות המוצר שנרכש על ידו יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע פעולת ההזמנה. לאחר ביצוע ההזמנה לא יהיה רשאי הלקוח לפנות לרחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במידה ולא אושרה עסקה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה. במקרה זה, לצורך השלמת רכישה, יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יודגש כי פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע”י הלקוח. במקרה שכזה, ייחשב מועד המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי בפועל ובאופן סופי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי לאישור העסקה, תעמוד לרחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ הזכות לבטל את ההזמנה.
לרוב, מגוון המוצרים באתר מצויים במלאי. יחד עם זאת, כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאותו בפועל במלאי החברה.
במידה ויתברר כי מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישתו או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח הודעה בעניין באמצעות הדואר אלקטרוני או בטלפון. במקרה זה, רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהיה רשאית להציע לך מוצר חלופי השווה בערכו למוצר שהוזמן. במידה ותקבל הצעה זו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. במידה ולא תהיה מעוניין במוצר החלופי, תהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך.
במקרה של חוסר כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח וכיו”ב.
מכירות מקוונות
מכירה מקוונת היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש, עד גמר המלאי.
הרוכש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
על הרוכש לעיין בפירוט המוצרים בטרם הזמנתם.
במכירה מקוונת ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
המכירה הינה לצרכנים פרטיים בלבד ולא לסיטונאים ו/או קמעונאים.
תנאי תשלום
תנאי התשלום ברכישה מקוונת באתר הינם כדלקמן: עד 300 ₪ תשלום אחד. 301 שח ומעלה 3 תשלומים שווים.

אספקה והובלה

רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תדאג לאספקת כל מוצר שנרכש באתר לכתובת בישראל, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ מתחייבת לספק אך ורק מוצרים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט ונמצא במלאי.
יתכן כי מוצר החסר במלאי יופיע באתר כזמין לאספקה. רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהוא שנגרם ו/או העשוי להיגרם בשל אי אספקת המוצר.
באזורים המוגבלים לגישה, מכל סיבה שהיא, רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש. באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה אך עיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
הוראות חברת המשלוח שתקבע ע”י רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות חברת המשלוח מטעם רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ. יודגש, כי משלוח באמצעות שליח יעשה עד בית הלקוח או מקום אחר עליו תחליט רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכדומה, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממשרדי חברת רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בכתובתה הרשומה מטה, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי. במקרה של ספק אם ניתן לבצע איסוף עצמי, ניתן לפנות לבירור האמור ישירות לשירות הלקוחות של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ביצע הזמנה למוצר כלשהו ולא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, ורחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.
בעת אספקת המוצר, רשאית רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ /או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
ככלל, אלא אם נאמר אחרת באתר, זמני האספקה של המוצרים הינם תוך 7 ימי עסקים למעט אספקות לאזורים המוגבלים בגישה.
ככלל, אלא אם נאמר אחרת באתר, ברכישה בסכום העולה על 150 ש”ח לא יחולו דמי משלוח. ברכישה מתחת ל150ש"ח יחולו דמי משלוח בסכום של 35 ש"ח.
מדיניות החלפת מוצרים ו/או החזר וזיכוי כספי
החלפת או החזרת מוצר תאושר ותבוצע לפי חוק, תוך בהצגת חשבונית כדין המעידה על רכישתו.
זיכוי כספי יינתן כנגד הצגת הוכחת קנייה כגון חשבונית מס.
הזיכוי יינתן בהתאם לעלות הרכישה בפועל.
החזר כספי יינתן רק כשהמוצר סגור באריזתו המקורית.
בביטול עסקה יגבו דמי ביטול בשיעור 5 אחוז מהעסקה או 100 שח לפי הגבוה.
במידה ונגבו בעת הרכישה דמי סליקת אשראי, יחוייב הלקוח בדמי הסליקה על פי שיקול דעתה של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ

שירות לקוחות
אנו מזמינים את לקוחותינו לפנות אל רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בכל שאלה בנוגע לאתר או למוצרים המוצגים באתר: בדואר אלקטרוני rcookiebox@gmail.com או בטלפון 053-7733077 . נציג שירות לקוחות ישתדל לחזור אליכם בתוך 24 שעות מעת הפניה ובימים א’ עד ה.
כשרות להשתמש באתר
כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18 או אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. ככל שהמשתמש אינו אזרח ישראלי או תאגיד כאמור, תהיה זכאית רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לדרוש פרטי זיהוי בהתאם למדיניותה.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף ועמו עובדת רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ.
המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל. לא תינתן אפשרות של אספקת המוצרים אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ברחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;
בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.
מדיניות פרטיות
בכדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע נוסף כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי.
הינך מסכים בזאת כי כל הפרטים שתימסור לרחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ באתר וכן כל מידע שנאסף אודותך במהלך הגלישה באתר, ייאגרו במאגרי המידע של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. מעת שרחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תחל לבצע עסקאות באתר האינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי, יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר תעשה, באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בזדון של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ.
לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים, פרסומים, והנחות באתר.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת rcookiebox@gmail.com
דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
ביטול עסקאות/מכירות / כשל תמורה
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק, לרבות הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לרחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בלבד, באמצעות שליחת הודעה בכתב לדוא”ל של שירות הלקוחות של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ rcookiebox@gmail.com
או בהודעת וואצאפ\sms למספר הפלאפון: 0537733077
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע ההזמנה ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
אם יתברר לרחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ כי מבצע ההזמנה עלול לשוב ולמכור את המוצר שרכש לצד ג’ ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו- רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
אחריות
אחריות בגין מוצרים
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בדרך נוחה, מהירה וקלה.
נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ תהא אחראית למוצריה כלפי לקוחותיה בהתאם חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980 .
אחריות כללית בגין פעילות האתר
השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
תנאים נוספים
כל המידע באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, אייקונים, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם, הנם בבעלות בלעדית של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ נתנה את הסכמתה לכך בכתב ומראש.
אין בהצגת מוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ.
רישומי המחשב של רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
שונות
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 17.03.2022 וניתן לשינוי בכל עת ע”י רחלי מחבר סחר ושיווק בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי.